Job Opportunities
Training Announced

โครงการนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 3 ประจำปี 2018

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร โครงการนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 3 ประจำปี 2018 

กำหนดการฝึกงาน เริ่มต้นฝึกงานตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม แต่ไม่เกินวันที่ 22 สิงหาคม 2561) และจะต้องฝึกงาน 2 เดือนขึ้นไปเท่านั้น

คุณสมบัติ

1.นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

2.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

3.สุขภาพร่างกายแข็งแรง

4.มีความประพฤติดี

วิธีการสมัคร
รับสมัคร Walk-in ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ลงทะเบียนเวลา 9.00 น. – 9.45 น.(หากสายเกิน 9.45 น. ถือว่าสละสิทธิ์) 
ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดี-รังสิต

นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนและเรียงเอกสารตามรายการ ดังนี้

   1. แบบฟอร์มใบสมัครโครงการนักศึกษาฝึกงาน >> ใบสมัคร
      (เลือกหน่วยงานที่จะเข้าร่วมฝึก 1 หน่วยงานเท่านั้น >> ดูรายชื่อหน่วยงานและคุณสมบัติได้ที่ ลิงค์)

   2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย โดยวันที่เริ่มและสิ้นสุดวันฝึกงานต้องตรงกับแบบฟอร์มที่กรอกในใบสมัคร)
  โดยในหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เรียน รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

   3. สำเนาบัตรประชาชน

   4. สำเนาแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด

หมายเหตุ :

1. หากในวัน Walk in เอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี

2. สำเนาทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน

3.ยื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น

4. นิสิต/ นักศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิต/ นักศึกษา ที่สุภาพ เรียบร้อย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และทำผมทรงสุภาพ เรียบร้อย โดย

      4.1 ผู้หญิง: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวพอดีเข่า หรือเหนือเข่าขึ้นมาเล็กน้อย และรองเท้าสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

      4.2 ผู้ชาย: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว และผูกเนคไทตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด, กางเกงขายาวสีดำหรือสีน้ำเงิน ไม่รัดรูป และรองเท้าหนัง หุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดํา หรือสีสุภาพ

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการเข้าร่วมฝึกงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-2655907 / 02-2658754

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 2 ประจำปี 2018

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อ นศ.ที่มีสิทธิ์รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศน์? ประจำรุ่นที่ 2/2018

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณามารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561  ลงทะเบียนเวลา 9.00 น. (หากสายเกิน 9.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์)  

ณ ห้อง Auditorium ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี-รังสิต

**นักศึกษาโปรดจำลำดับที่ในการเข้าปฐมนิเทศน์**

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ 

นามสกุล 

หน่วยงาน

สถานที่ฝึกงาน

1

นางสาว

อริศรา

ปราณีตพลารักษ์

Passenger Services - กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

2

นางสาว

เอมิตา เจนวิกัย

ลิปส์คอมบ์

Passenger Services - กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

3

นางสาว

จริยา

ศิริมงคลวัฒนะ

Passenger Services - กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

4

นางสาว

สุภาภรณ์

บวนขุนทด

Passenger Services - กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

5

นางสาว

ธัญลักษณ์

พงษ์ภมร

Ground Services - กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

6

นางสาว

พรพิมล

โชคอำนวย

Ground Services - กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

7

นางสาว

ภัทรภา

พิธิยานุวัฒน์

Ground Services - กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

8

นางสาว

อธิชา

แสงดิษฐ

Ground Services - กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

9

นางสาว

สันทนี

จินดากุล

Ground Services - กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

10

นางสาว

อารีนุช

เกิดสว่าง

Ground Services - กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

11

นางสาว

จิตรานุช

ธรรมยุติสัตย์

Ground Services - กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

12

นางสาว

ฮันน่า ไอริน

เจมส์

Ground Services - กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

13

นางสาว

ตติยา

ปัฐยาวัต

Bangkok Station

อาคาร A3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

14

นางสาว

วรินทร

แก้วกุญชร

ChiangMai Station

 ท่าอากาศยานเชียงใหม่

15

นางสาว

สุธิดา

บุญญานุภาพ

ChiangMai Station

 ท่าอากาศยานเชียงใหม่

16

นางสาว

เยาวรินทร์

ศรีภิลา

ChiangMai Station

 ท่าอากาศยานเชียงใหม่

17

นาย

วราวัฒน์

ไหมแพง

ChiangMai Station

 ท่าอากาศยานเชียงใหม่

18

นางสาว

ภัทราพร

วิชัยปะ

ChiangMai Station

 ท่าอากาศยานเชียงใหม่

19

นาย

เอกนาท

นาคผสม

Reservation & Ticketing/ Sales - เชียงใหม่

ออฟฟิศจำหน่วยตั๋วโดยสารเชียงใหม่
 (Kantary Terrace)

20

นางสาว

เจนนิเฟอร์

กริกส์

Ground Services - สมุย

ท่าอากาศยานสมุย

21

นางสาว

ศิริวรรณ

วรรณทวี

Ground Services - สมุย

ท่าอากาศยานสมุย

22

นางสาว

จิรัชญา

เพ็งสะอาด

Ground Services - สมุย

ท่าอากาศยานสมุย

23

นางสาว

บิวกิส

หละสัน

Ground Standard - Services

อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราด

24

นางสาว

กาญจนา

มัตรัตน์

Passenger Services - สมุย

ท่าอากาศยานสมุย

25

นาย

ธนพล

แนนไธสง

Passenger Services - สมุย

ท่าอากาศยานสมุย

26

นางสาว

ชยาภรณ์

อู่วิเชียร

Baggage Services and Claims

สนามบินสุวรรณภูมิ

27

นางสาว

จารุภรณ์

นันทกิจ

Baggage Services and Claims

สนามบินสุวรรณภูมิ

28

นางสาว

ชลิตา

มีวิธี

Baggage Services and Claims

สนามบินสุวรรณภูมิ

29

นางสาว

ชนากานต์

เพ็งลองตอง

Baggage Services and Claims

สนามบินสุวรรณภูมิ

30

นาย

สิทธิพล

แสนจันทร์

Baggage Services and Claims

สนามบินสุวรรณภูมิ

31

นางสาว

สุภัสสร

แซ่เล้า

Utapao Station

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

32

นาย

สุวัตร์

อุ่นเมือง

Lampang Station

Lampang Station

33

นางสาว

ณัญช์คณัส

สุทธิฤทัยวารี

Ground Operations Standard

อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราด

34

นางสาว

ศิริลักษณ์

คล้ายสุบรรณ

Ground Operations Support

MTB อาคารผู้โดยสารชั้น 2

35

นางสาว

พิชญา

ไตรรัตนกุล

Ground Operations Support

MTB อาคารผู้โดยสารชั้น 2

36

นางสาว

อัจฉรา

หน่อทิม

Internal Audit

ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่

37

นาย

ชานน

เรืองธนเวศม์

Internal Audit

ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่

38

นางสาว

พิจิตรา

ปากพลีนอก

Quality Management System

ชั้น 14  อาคารสำนักงานใหญ่

39

นางสาว

ณัฐนรี

ปธานราษฎร์

Occupational Safety Health and Environment in Work place

อาคารทับสุวรรณ1 ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราด

40

นางสาว

วริศรา

ตรีอินทร์ทอง

Corporate and Government Sales

ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่

41

นางสาว

ธมภร

สามเสน

Sales - Bangkok and East Thailand

ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่

42

นาย

ชนิสร

โชติรุ่งโรจน์

Cargo Sales

CARGO อาคารรับ-ส่งสินค้าภายในประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

43

นางสาว

ปรียาภรณ์

จรดี

Reservation & Ticketing/ Sales - กรุงเทพ

สนามบินสุวรรณภูมิ

44

นางสาว

ณัฐริกา

นิลพงษ์

Customer Relations

ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่

45

นางสาว

พลอยพรรณณารา

เสนานิมิต

Marketing Promotion

ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่

46

นางสาว

ณิชารีย์

เรนทร

Marketing Promotion

ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่

47

นางสาว

ภัณฑิรา

นาคพงษ์

General Contract

ชั้น 14 อาคารสำนักงานใหญ่

48

นาย

ชาญชนก

วัชรพุกก์

General Contract

ชั้น 14 อาคารสำนักงานใหญ่

49

นางสาว

ฤชาภร

จันทร์สุวรรณ

Insurance Management

ชั้น 14 อาคารสำนักงานใหญ่

50

นาย

หาญศึก

หานศุภิชน

Government Relations

ชั้น 14  อาคารสำนักงานใหญ่

51

นางสาว

ปณิดา

บุณยะสุนานนท์

Government Relations

ชั้น 14  อาคารสำนักงานใหญ่

52

นางสาว

จิรัฐกาล

บุญกุศล

Inflight Services

ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่

53

นางสาว

นิลพร 

ทางทอง

Treasury

ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่

54

นาย

ปิติ

ศรีเปารยะ

Operations Control Center

อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 2 ถนนบางนา-ตราด

55

นาย

ณัฏฐกิตติ์

จรัสหาญอ่อนตา

Operations Control Center

อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 2 ถนนบางนา-ตราด

56

นาย

เนติ

นาคพัฒน์

Operations Control Center

อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 2 ถนนบางนา-ตราด

57

นางสาว

จัสมินท์

ฮิงกาเนน

Partnership and Reward Program

ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่

58

นางสาว

น้ำทิพย์

นันทคุณากร

Investment Promotion

ชั้น 14 อาคารสำนักงานใหญ่

59

นางสาว

ศุภาพิชญ์

อภิวัฒน์วราวงศ์

Pricing and Revenue Management

ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่

60

นางสาว

ปรียานุช

จันทร์สว่าง

Pricing and Revenue Management

ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่

61

นาย

อติวิชญ์

สวัสดิกานนท์

Network Planning and Route Research

ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่

62

นางสาว

ทิพย์วิมล

สุนทรเทพวรากุล

Procurement

ชั้น 6  อาคารสำนักงานใหญ่

63

นางสาว

กัณติยา

ภูชฎาภิรมย์

Procurement

ชั้น 6  อาคารสำนักงานใหญ่

64

นางสาว

บุญสิตา

โพธิ์แก้ว

Corporate Communications

ชั้น 9  อาคารสำนักงานใหญ่

65

นาย

เอกรินทร์

อุทรส

Corporate Social Responsibility

ชั้น 13  อาคารสำนักงานใหญ่

66

นางสาว

อรยา

ลิ้มธีรโชติ

Internal Communications

ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่

67

นาย

ปัญญพนธ์

แก้วโกรพ

Advertising and Sponsorships

ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่

68

นางสาว

ณัฏฐณิชา

กันตะพร

Cabin crew operations

อาคารทับสุวรรณ 2 ชั้น 3  ถนนบางนา-ตราด

69

นาย

ณัฐภัทร พิริยสถิต

ลูกอินทร์

Cabin Operations Support

อาคารทับสุวรรณ 2 ถนนบางนา-ตราด

70

นางสาว

กัญญาภัทร

ค้าแหวน

Flight dispatch

อาคารทับสุวรรณ 2 ชั้น 2 ถนนบางนา-ตราด

71

นางสาว

กชกร

แก้วมณี

Airport Development Support

ชั้น14 อาคารสำนักงานใหญ่

72

นางสาว

เขมิกา

คงเพ็ชร

Flight Operations Standard

อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 3 ถนนบางนา-ตราด

73

นางสาว

ปวริศา

จันตุ๋ย

Chief Pilot

อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 3 ถนนบางนา-ตราด

74

นาย

ฒณัฐ

แผลงศร

Organization Management

ชั้น 16  อาคารสำนักงานใหญ่

75

นางสาว

ธันญา

มีหอม

Organization Management

ชั้น 16  อาคารสำนักงานใหญ่

76

นางสาว

จิตรลดา

เผือกกันศรี

Reward and Performance Management

ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่

77

นางสาว

ณิชนันทน์

บูรณะวลาหก

Reward and Performance Management

ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่

78

นาย

ธนัย

สวนอินทร์

Employee Relations and Human Resource Administration

ชั้น 16  อาคารสำนักงานใหญ่

79

นางสาว

ถนอมวรรณ

เงินงาม

Employee Relations and Human Resource Administration

ชั้น 16  อาคารสำนักงานใหญ่

80

นาย

นิติกร

ปานคร้าม

Learning & Development

ชั้น16 อาคารสำนักงานใหญ่

81

นางสาว

เมธาวี

สุวรรณ

Learning & Development

ชั้น16 อาคารสำนักงานใหญ่

82

นางสาว

วนิดา

ชิว

Knowledge Management

ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่

83

นางสาว

ภัณฑิรา

ธรรมสุทธิกุล

Recruitment

ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่

84

นางสาว

กชพรรณ

พะกุลานนท์

Recruitment

ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่

85

นาย

ณัฐพร

สามะกิจ

Web Development

ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่

86

นางสาว

อรญาณ์

สัมฤทธิ์

Web Development

ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่

87

นางสาว

เหมือนแพร

ภูริเทเวศร์

Sales Coordination

ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่

88

นางสาว

ปริญา

ทิพย์เลิศ

Web Development

ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่

89

นางสาว

ปิยธิดา

พนากิจสุวรรณ

Sales - Bangkok and East Thailand

ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่

90

นางสาว

อภิชญา

ดิษยนันทน์

Recruitment

ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่


1. นิสิต/ นักศึกษาทุกคนที่มารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ จะต้องเตรียมรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ไม่มีขอบขาว จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อและนามสกุลหลังรูปถ่ายเป็นภาษาอังกฤษและลำดับที่  เพื่อใช้สำหรับทำบัตรนักศึกษาฝึกงาน

2. นิสิต/ นักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศ และระหว่างการฝึกงานจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิต/ นักศึกษา ที่สุภาพ เรียบร้อย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และทำผมทรงสุภาพ เรียบร้อย โดย

2.1 ผู้หญิง: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวพอดีเข่า หรือเหนือเข่าขึ้นมาเล็กน้อย และรองเท้าสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

2.2 ผู้ชาย: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว และผูกเนคไทตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด, กางเกงขายาวสีดำหรือสีน้ำเงิน ไม่รัดรูป และรองเท้าหนัง หุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดํา หรือสีสุภาพ

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการปฐมนิเทศ ยกเว้น มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ขอให้ท่านชี้แจงพร้อมเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรและแนบหลักฐานมาที่ pginternship@bangkokair.com

4. นักศึกษาจะได้รับหนังสือตอบรับการฝึกงานในวันปฐมนิเทศน์ (25 เมษายน 2561)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-265-5907 / 02-265-8754APPLY FOR TRAINEE

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2018  (โปรดอ่านโดยละเอียด)

 

      บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2018 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
 

 

หมายเหตุ ในวันเปิดรับสมัคร Walk-in  หากนักศึกษานำเอกสารประกอบการสมัครมาไม่ครบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น