Job Opportunities
Training Announced
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าโครงนักศึกษาฝึกงานรอบที่ 2 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2560 เท่านั้น 
โดยมีกำหนดการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 60 - 11 ส.ค. 60 (นักศึกษาสามารถกำหนดวันสิ้นสุดการฝึกงานได้)
 
หากสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดโครงการและวิธีการสมัครได้จากลิ้งค์ด้านล่าง
V
V
V


APPLY FOR TRAINEE

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2560 (โปรดอ่านโดยละเอียด)

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

หมายเหตุ หากนักศึกษาส่งเอกสารประกอบการสมัครมาไม่ครบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(ยกเว้น Portfolio ถือเป็นเอกสารเพิ่มเติมจะมีหรือไม่มีก็ได้)